Teatralne portrety – rozmowa z Marią Nowotarską i Agatą Pilitowską

Po dłuższej przerwie wracamy do rozmów o emigracji.

Tym razem chcemy zaproponować  wirtualną podróż za ocean.

Spotykamy tam dwie kobiety, Polki, aktorki, matka – Maria Nowotarska , córka – Agata Pilitowska.

“American dreams” to jedna z wielu sztuk teatralnych autorstwa Kazimierza Barauna napisana specjalnie dla MariaNowotarska i Agaty Pilitowskiej.

Wraz z bohaterkami spektaklu zajrzymy za kulisy teatru, poznamy, wszystkie rozterki towarzyszące trudom codziennego życia ludzi teatru na emigracji, rozczarowanie, walkę o godność, dojmującą tęsknotę za wcześniejszym życiem na scenie. Kobiety, które w kraju były uznanymi aktorkami   z determinacją podejmują kolejne próby zmierzające do powrotu na scenę.

Wpis pragniemy zadedykować dwóm wspaniałym aktorkom.

MARIA NOWOTARSKA

Od ukończenia studiów w krakowskiej Wyższej Szkole eatralnej była aktorką Teatru im J. Słowackiego w Krakowie. Jej dorobek artystyczny obejmuje szereg znaczących ról w repertuarze dramatycznym i komediowym. Współpracuje z wybitnymi polskimi reżyserami – m. in. z E. Axerem, K. Braunem, K. Dejmkiem, B. Dąbrowskim, B. Korzeniowskim, R. Niewiarowiczem, R. Zioło Gra też w polskich filmach, m. in.”Andrzejową Korczynską” w “Nad Niemnem”, “TeklęOstrowską” w “Między Ustami a Brzegiem Pucharu”. W Teatrze Telewizji zagrała w wielu świetnych przedstawieniach, m.in. w “Barbarzyńcach”, “Świętoszku”, “Iwanowie”, “Klonowych Braciach”, “Zapomnianym Diable”, Marii i Magdalenie” itd.

Do Kanady przyjeżdża w 1990 r. mając tak ogromne doświadczenie staje się współtwórcą życia teatralnego w Toronto. Jest twórcą, dyrektorem artystycznym, scenarzystą, reżyserem, jak również aktorką teatru pod nazwą Salon Poezji, Muzyki i Teatru Polsko Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego. M.in. w repertuarze Salonu znalazła się cała plejada najwybitniejszych polskich poetów od Kochanowskiego do Szymborskiej i Twardowskiego. Wraz z Agata Pilitowska tworzy cykl sztuk o Wielkich Polkach Emigrantkach ” pisanych specjalnie dla aktorek przez Kazimierza Brauna i w jego reżyserii :”Helena, rzecz o Modrzejewskiej”, “American Dreams”, “Tamara L.” o Tamarze Lempickiej, “Promieniowanie”, rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie, “Opowieści Poli Negri”, “Tajemnice Ordonki”. Sztuki te przetłumaczone są na siedem języków i grane przez M. Nowotarska i A. Pilitowska w wielu teatrach na świecie.

Jednocześnie Maria Nowotarska prowadzi działalność pedagogiczną w działającym przy Salonie Studium Aktorskim, przygotowującym młodzież polskiego pochodzenia do pracy na scenie. Jest laureatką nagród Fundacji A. Mickiewicza, Fundacji Turzańskich, w 1995 r. otrzymała za swoją działalność artystyczną tytuł “Kobiety Roku”, a w r. 2000 odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, a w r. 2004 wyróżniona tytułem “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2006 Medalem Gloria Artis, 2011 statuetka Złota Sowa za osiągnięcia w dziedzinie teatru – Wieden, 2011 Zloty Medal The American Institute of Polish Culture.

AGATA PILITOWSKA

Agata Pilitowska ukończyła Narodową Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie i przyjechała do Kanady w 1986 roku. Grała wiele anglojęzycznych ról  w teatrach  w Toronto. Od 1992 roku związana z Salonem Poezji, Muzyki i Teatru, w którym grała w ponad 100 produkcjach, przede wszystkim w serialu dramatycznym, napisanym i wyreżyserowanym specjalnie dla Agaty Pilitowskiej i Marii Nowotarskiej przez Kazimierza Brauna. Te sztuki były grane nie tylko w Toronto, ale także w wielu miastach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Europie, a także w Sao Paulo w Brazylii. Jej wieczór poezji „Szymborska Nobel 96” była wykonywana w języku polskim i angielskim na Uniwersytecie Concordia w Montrealu, Georgetown University w Waszyngtonie oraz w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pisarzy w Ottawie.

Od 1999 roku była prezenterką i dziennikarką telewizji OMNI, gdzie prowadziła cotygodniowy program „Z Ukosa”. W przypadku telewizji OMNI nazwała trzydzieści trzy godzinne programy telewizyjne „Kanadą, historią ludu”. Agata Pilitowska otrzymała tytuł „Zasłużony orędownik kultury polskiej”, medal „Gloria Artis”, statuetkę „Złote sowy” za osiągnięcia w aktorstwie i teatrze w Wiedniu w Austrii, „Złoty Krzyż Zasługi”, statuetkę „Politka” za rolę Poli Negri, „Golden Leafs Awards” za role Poli Negri i Hanki Ordonowna.

Maria Nowotarska oraz Agata Pilitowska  nie rozerwalnie związane ze sceną  w swoim bogatym repertuarze  maja wiele sztuk o różnorodnej tematyce.

Obecnie mieszkają na stałe w Kanadzie. Występują na całym świecie i promując kulturę polską.

Wybrane zdjęcia, pochodzą ze spektakli “Promieniowanie  – rzecz o Marii Skłodowskiej Curie”,  “Tamara L.” “American dreams” autorstwa Kazimierza Barauna, stanowią  zaledwie znikomy ułamek dotychczasowych osiągnąć teatealnych.

Sztuki napisane przez KazimierzaBrauna, koncentrują się na losach wielkich polskich emigrantkach, takich jak Pola Negri, Ordonka, Tamara Lempicka, Maria Skłodowska-Curie, Karolina Lanckorońska.