O Fundacji

O fundacji

Fundacja „Wspólna Przestrzeń” powstała z zamiarem aktywnej popularyzacji i promocji twórczości artystycznej wszystkich dziedzin sztuki.
Działania z tego obszaru to m.in.: koncerty, spacery historyczne, wystawy, prelekcje promujące dziedzictwo kulturowe regionu. Wszelkie projekty, które pozwalają zachować tożsamość kulturową. Kiermasze rękodzieła artystycznego, warsztaty artystyczne, lekcje historii dla młodzieży, które popularyzują dokonania wcześniejszych pokoleń. Istotą działalności jest aktywna opieka nad wspólnym dziedzictwem.

Realizowane projekty zmierzają do promowania, wspierania, aktywizacji i integracji w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych. 

Fundację Wspólna Przestrzeń stworzyła kobieta, by pokazywać to co najpiękniejsze w jej rodzimym regionie. Od pewnego czasu rozwija się i umacnia siłę, wyobraźnię i kreatywność kolejnych kobiet.
Początki działalności społecznej sięgają jeszcze przed momentem stworzenia Fundacji. Przy współpracy z istniejącymi fundacjami: Mela, Pałac Struga, a także dzięki nieocenionemu wsparciu partnerów zostały zrealizowane pierwsze projekty, m.in.: koncerty, spacery historyczne, prezentacje, dyskusje, pokaz mody, wystawa fotografii, spotkania na terenie Wałbrzycha, Szczawno-Zdrój, Sokołowsko, Czarny – Bór, Zamek Książ, Pałac-Struga.
Projekt „Nasze Stulecie” otworzył możliwość wspólnej wymiany dokonań rodzinnych w regionie. Zaprezentował wybitne kobiety, a także ich role dla rozwoju rodzimej ziemi. Stworzył także możliwość promocji lokalnych twórców.