Nietypowa lekcja historii – Szkoła Podstawowa im.Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku

O tym, że młodzież interesuje się historią bardziej niż się powszechnie sądzi przekonaliśmy się wczoraj na spotkaniu w Szkoła Podstawowa im.Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku z uczniami klas VII .

TEMATEM nietypowej lekcji historii były losy patrona szkoły generała Wiktora Thommeè  “Polacy w wojsku carskim na przełomie XIX I XX wieku na przykładzie generała W. Thommeé” – prowadzenie Sergiusz Leończyk.

Patron szkoły urodził się 30 grudnia 1881 roku w Święcianach, zmarł 13 listopada 1962 roku w Warszawie.

 Generał brygady Wiktor Thommée we wrześniu 1939 roku początkowo dowodził Grupą Operacyjną „Piotrków”, wchodzącą  w skład  Armii „Łódź”, a następnie 7 września objął dowództwo nad Armią „Łódź”.

Wraz z armią “Łódź” podjął próbę przebicia się do Warszawy, która nie miała szans powodzenie  ze  względu na działania wojenne prowadzone na terenie Polski przez wojska niemieckie, skutkujące  odcięciem stolicy od reszty kraju. Wobec braku możliwości dotarcia do Warszawy, skierował swoje wojska do twierdzy Modlin, gdzie od 13 do 29 września dowodził jej obroną. Po wyczerpaniu środków do walki ze względów praktycznych, chroniąc żołnierzy oraz okoliczną ludność cywilną zdecydował się skapitulować 29 września 1939 roku.

W listopadzie 1939 roku Wiktor Thommée został aresztowany przez Niemców i do końca wojny pozostał w niewoli. Po wojnie w 1947 roku wrócił do Polski, ale ówczesne władze komunistyczne odrzuciły jego prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego. Przez wiele lat żył w skrajnym ubóstwie, pracując jako dozorca. Dopiero w 1956 roku dostał emeryturę wojskową i odzyskał swoje mieszkanie.

Wiktor Thommée zmarł w Warszawie 13 listopada 1962 roku. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Na nasze zaproszenie z  doktorem hab.nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  historykiem, autorem wielu książek i artykułów naukowych poświęconych polskiemu osadnictwu w XIX i XX wieku na Syberii Sergiuszem Leończykiem przybyli uczniowie, przedstawiciele grona pedagogicznego.

Pan Sergiusz Leończyk redaktor Rodacynasyberii.pl, założyciel i wieloletni prezes (1994-2014) Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej “Polonia” Republiki Chakasji w Abakanie w Południowej Syberii, obecnie przewodniczacy komisji naukowej Kongresu Polakow w Rosji.  Już jako student w 1992 roku rozpoczął działalność polonijną powołując komitet zrzeszający Polonię w Abakanie. Organizacja zrzesza potomków przymusowych i dobrowolnych osadników polskich, którzy przybyli na tereny Południowej Syberii i którzy w odróżnieniu od innych zesłańców zachowali swoją polskość, język i tradycje narodowe.

Organizacja “Polonia” zajmuje pozycję największej organizacji narodowościowej (z wyłączeniem organizacji chakaskich) w Republice Chakasji i prawdopodobnie największą organizacją polonijną w Federacji Rosyjskiej.

Dziękujemy Dyrekcji, uczniom oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Pomiechówku za zaproszenie i bardzo ciepłe przyjęcie,  jak również za pomoc w przygotowaniu wydarzenia,  a przede wszystkim za możliwość przybliżenia dokonań wybitnej postaci polskiej historii.