Ruben Bueno. Polak z Wyboru.

Z ogromną dumą i radością  7 października 2023 roku na uroczystej  Gali VII Edycji ” Polak Roku we Włoszech i na Świecie”, organizowanej przez Associazione dei Polacchi in Calabria-Związek Polaków w Kalabri, odebraliśmy w imieniu Laureata Rubena Bueno, Countertenor z rąk Pani Katarzyny Krystyny Gralińskiej – Prezes Związku Polaków w Kalabrii i pomysłodawczyni konkursu, nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii „Polak z Wyboru”

Nominację do nagrody wygłosiła Pani sekretarz Kapituły i ZPwK Magdalena Ratajewska.

Partnerem wydarzenia był między innymi Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Magda
Autor zdjęcia Jan Rzepka Polonia to My.

Podziękowanie Laureata zamieszczone na Facebook-u.

Gracias Fundacja Wspólna Przestrzeń por realizar un video tan hermoso acerca de mi premio ganado en Italia hace unos días…

Mariola Fanselow y Cezary Fanselow ustedes son mis representantes, mis colegas, mis amigos, tengo mucho que agradecerles de éste reconocimiento, tanto apoyo, tantos momentos tan bonitos a lo largo de 3 años de colaboraciones y aventuras juntos. Los llevo siempre en mi corazón.

Anna Czachorowska  por inspirarme a componer con su belleza de poemas, melodías que sonaban en mi cabeza y transportarlas al papel, gracias por la oportunidad de musicalizar tus palabras…

Gracias también a mi adorado ensamble JoKaRu (Jonathan y Kaori Saeki ), que son mis cómplices de aventuras, mi familia, mi todo, que también a ustedes les compuse éste ciclo de canciones y que gracias a ustedes se estrenaron…

Me siento emocionado, agradecido… gracias a todos los que formaron parte de éste hermoso proyecto de alguna u otra manera, a @Polak Roku we Włoszech  Associazione dei Polacchi in Calabria-Związek Polaków w Kalabrii por el hermoso  polreconocimiento, así como a todas las personitas que han hecho posible cada una de mis locuras… mis composiciones se crearon con mucho cariño y me emociona de manera especial haber recibido éste reconocimiento.

Se siente muy lindo saberse valorado y querido en un país que te ha recibido con los brazos abiertos. Gracias Polonia.

Dziękuję Fundacji Wspólna Przestrzeń za stworzenie tak pięknego filmu o mojej nagrodzie zdobytej we Włoszech kilka dni temu….

Mariola Fanselow i Cezary Fanselow jesteście moimi przedstawicielami, moimi kolegami, moimi przyjaciółmi, mam tak wiele do podziękowania za to uznanie, tak wiele wsparcia, tak wiele pięknych chwil podczas 3 lat współpracy i wspólnych przygód. Zawsze będę nosić Was w sercu.

Annie Czachorowskiej za zainspirowanie mnie do komponowania dla Twoich pięknych wierszy, melodii, które brzmiały w mojej głowie i przelanie ich na papier, dziękuję za możliwość przelania Twoich słów na muzykę….

Dziękuję również mojemu uwielbianemu zespołowi JoKaRu (Jonathan i Kaori Saeki), którzy są moimi wspólnikami w moich przygodach, moją rodziną, moim wszystkim, którzy również skomponowali ten cykl piosenek dla Was i dzięki Wam miały one swoją premierę?

Czuję się wzruszony, wdzięczny… dziękuję wszystkim, którzy w taki czy inny sposób byli częścią tego pięknego projektu, @Polak Roku we Włoszech Associazione dei Polacchi w Kalabrii-Związek Polaków w Kalabrii za piękne uznanie, jak również wszystkim  ludziom, którzy umożliwili każde z moich szaleństw… moje kompozycje zostały stworzone z wielką miłością i jestem szczególnie wzruszony, że otrzymałem to uznanie.

To bardzo miłe uczucie wiedzieć, że jest się docenianym i kochanym w kraju, który przyjął cię z otwartymi ramionami. Dziękuję Polsce.

Zdjęcie z premierowego wykonania "7 Szczęśliwych wierszy Anny"