Warsztaty muzyczne Pałac Jabłonna – lipiec 2023

Nuda, to nie dla nas

My lubimy spędzać czas twórczo.

W dniach 22 – 25 lipca w Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie pianistka Kaori Saeki  prowadziła grupowe warsztaty  muzyczne „RYTM – MELODIA – HARMONIA”

CELEM DZIAŁAŃ WARSZTATÓW MUZYCZNYCH BYŁO:

 • rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów;
 • rozśpiewanie poprzez poznawanie nowych piosenek;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • bogacenie doświadczeń artystycznych;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • budowanie umiejętności pracy w zespole;
 • stwarzanie możliwości występów na szerszym forum.

Uczestnicy spotkania poznawali:

 • pojęcie harmonii,
 • znaczenie relacji, pomiędzy harmonią a melodią i rytmem,
 • różnice między harmonią dur-moll a współczesną,
 • czym jest akord.

ROZWIJALI :

 • wrażliwość na brzmienie rozmaitych akordów,
 • umiejętność słuchania poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach praktycznych.M

Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój każdego człowieka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Podczas zajęć muzycznych młodzież miała możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań muzycznych poprzez improwizacje ruchowe do muzyki, a także rozwijanie umiejętności  słuchania, zrozumienia muzyki, poznania procesu powstawania utworów muzycznych

Warsztaty muzyczne były skierowane do młodych osób w wieku 15 – 18 lat z zespołów wokalnych “Meloman” i “Sounds Good” z Dom Kultury “Włochy” które śpiewają, tańczą  lub grają na instrumencie. Warsztaty były idealną okazją by poznać warsztat muzyczny zawodowych muzyków,   stworzyć zespół, który na zakończenie warsztatów zagrał swój wspólny koncert!

Dla takich chwil chce się ŻYĆ…, chce się pokonywać trudności, poprzez muzykę budować mosty, tworzyć wspólną przestrzeń, chce się dalej snuć plany i mieć marzenia.

Najpiękniejsze jeszcze przed nami.

Kaori Saeki  dziękujemy  za przyjęcie zaproszenia, za przyjazd do Polski, za wakacyjne warsztaty muzyczne w Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie , za kolejny wspaniały koncert dla młodych melomanów z Gmina Jabłonna  dla których utwory takich kompozytorów jak Liszt, Schubert , a tym samym muzyka klasyczna  wykonywana na żywo stanowi bardzo ważny element edukacji muzycznej.