X Lecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART

Statuetka Złote Pióro

Zaszczytem dla nas było uczestniczyć jako współorganizator w tak doniosłym i wspaniałym dwudniowym wydarzeniu.

 💎Jubileum X. Lecia MS AADP Virtualia ART 2013 – 2023 polskiej organizacji Virtualia ART w Belgii, założonej przez Panią Yvette Poplawską. Z dumą i radością przyjęliśmy z rąk Pani Prezes MS AADP Virtualia ART ZŁOTE PIÓRO wyróżnienie za współpracę na niwie międzynarodowej działalności, dialogu i integracji, podkreślające znaczenie i rozwój polskiej kultury, sztuki i tradycji w świecie.

Na zaproszenie Pani Prezes Virtualia ART, Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników  do Wrocławia  przyjechało wielu wybitnych Polaków i działaczy polonijnych.

Uroczystości poprzedziła Prezentacja Stempla pocztowego, wydanego w roku jubileuszowym dzięki Dyrektorom Panom Krzysztofowi Górskiemu oraz Mariuszowi Dawidowi z Zarządem Biura Filatelistyki/ Poczta Polska S.A. Stempel wszedł w obieg 7 lipca 2023 od godz. 10.00 w siedzibie Poczta Polska S.A., Wrocław 1, ul. Krasińskiego

Obchody X. Lecia MS AADP Virtualia ART 2013 – 2023  rozpoczęły się 6 lipca od spotkania zaproszonych gości przy gmachu wrocławskiej Opery oraz przejazdu ulicami Wrocławia, zabytkowym tramwajem, który zawiózł gości w pobliże wrocławskiego rynku, skąd spacerkiem udaliśmy się   do  Kościoła Garnizonowego – Bazyliki Mniejszej we Wrocławiu, w którym odbyła się uroczysta Msza Św.

Po Mszy Św. nastąpiła dalsza część uroczystości, na która miała miejsce w siedzibie Towarzystwa Miłośników Wrocławia (TMW) w znajdującej się w przy południowo zachodnim narożniku wrocławskiego rynku,  zabytkowej, średniowiecznej Kamieniczce ”Małgosia”. W czasie spotkania nastąpiło przekazanie „Złotego Pióra”, Statuetki, a co najważniejsze Podpisanie Dokumentu – Certyfikatu im. Literatek vel Polonikus . Tego wieczotu Pani Prezes MS AADP Virtualia ART  Yvette Popławska uhonorowana została Złotą Odznaką TMW.

 

Drugiego dnia uroczystości w piątek 07 lipca

W Oratorium Marianum pięknej barokowej auli Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkali się przedstawiciele świata kultury, nauki, sztuki, biznesmeni i działacze społeczni z różnymi stron świata z kraju i zagranicy.

Wszyscy…dla innych.

W części artystycznej Jubileum, Dominika Zamara, polska śpiewaczka operowa, występująca na scenach najsłynniejszych teatrów operowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, wykonała arię V. Bellini ,,Vaga luna che inargenti”. Śpiewaczce tego wieczoru towarzyszyła Maestra Elżbieta Dedek utalentowana polska pianistka urodzona w Warszawie, aktualnie mieszkająca  w Belgii. Na scenie mogliśmy również podziwiać baletnicę  Martę Kulikowską de Nałęcz. Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa prezentację ostatniej serii obrazów Gościa Honorowego, Pani Barbary Kaczmarowskiej Hamilton.

W drugiej części uroczystości nastąpiło przedstawienie raportu z podsumowującego dziesięcioletnią działalność stowarzyszenia oraz uhonorowanie działaczy na rzecz Polski i Polonii statuetkami: Literatek vel Polonicus; Złote Pióro; Złoty Glob; Muzyczna; Taneczna; Złoty Mikrofon oraz Medalami Pamiątkowymi X. Lecia MS AADP Virtualia ART. W gronie odznaczonych znajdują się m.in. Bogdan Zdrojewski, Senator RP; Małgorzata Kellner, Rada Miasta Wrocławia; Teresa Sygnarek, Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych; Ilona Gosiewska, Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen; Mira Łuksza, pisarka, członek Związku Literatów Polskich, polsko-białoruska dziennikarka; dr Małgorzata Müller, językoznawca, poliglotka. Za działalność na rzecz promocji wizerunku Polski zostali odznaczeni m.in. Barbara Kaczmarowska Hamilton (portrecistka, Wielka Brytania), Paula Branach (Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie, Belgia), Marcin Piórkowski (307 Squadron Project, Wielka Brytania), Marta Kulikowska de Nałęcz (baletnica, Belgia), Dominika Zamara (sopranistka, Włochy), dr Justyna Napiórkowska (Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Polska-Belgia), Waldemar Zientara (Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, Włochy), Marek Oktaba (IMS), Malwina Hopej (AWPE).  

Wszyscy wyróżnieni   na ręce Pani Prezes MS AADP Virtualia ART  Yvette Popławskiej złożyli gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność polonijną na rzecz propagowania polskiej kultury i historii w Królestwie Belgii oraz  państwach Beneluksu.  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników MS AADP Virtualia ART to założona w Belgii przez Yvette Popławską organizacja działająca na rzecz Polonii i Polaków, której celem jest prowadzenie międzynarodowego dialogu, promocja polskiej kultury i historii w Europie Zachodniej oraz opieka nad polskimi nekropoliami w regionie Beneluksu. Jubileusz Virtualia ART był projektem dyplomowym realizowanym w ramach Szkoły Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, zadania finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do umacniania międzynarodowego dialogu środowisk polonijnych, które na co dzień w swoich działaniach są Ambasadorami wizerunku Polski, polskiej historii, kultury  i tradycji nie tylko w Europie ale i na całym świecie.

Jubileum X-lecia Stowarzyszenia Virtualia ART objęli patronatem honorowym Senator RP Bogdan Zdrojewski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Barbara Kaczmarowska Hamilton, Firma ANKOL, ZPB Polonez, Fundacja Wspólna Przestrzeń, zaś patronatem m.in. Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Instytut Myśli Schumana.